Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğinde yer alan 25. madde kararınca, bu ve benzer faaliyet gösteren firmalar, bünyesinde bulundurdukları araçlara ait lastikleri şehir trafiğine girmeden önce muhakkak temizlemeleri gerekmektedir. Aksi hallerde lastik arasına sıkışan hafriyat atığı, taş, çamur vb. faktörler seyir halindeki araçların güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

İlgili madde içeriğine aşağıda ulaşabilirsiniz.

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşınması Sırasında Alınacak Önlemler

Madde 25 — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının taşınması sırasında çevrenin kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler öncelikle nakil işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri, atık taşıyan araçların şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için bu araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları konusunda düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

İnşaat Atığı Taşıma